Feilbehandling hos tannlegen - hva nå? - Glomma Tannklinikk

Har du noen gang fått behandling hos tannlegen, men ikke riktig følt at alt har vært som det skulle i etterkant? Heldigvis hører det til sjeldenhetene at tannlegebehandlinger går galt, men en sjelden gang i mellom hender det dessverre, og da kan det være greit å vite hvordan man skal forholde seg til dette.

Kontakt tannlegen

Som det aller første man bør gjøre ved en potensiell feilbehandling er å henvende seg til den tannlegen eller klinikken som har utført behandlingen. I de aller fleste tilfeller vil de gripe tak i problemet og løse det på en så hensiktsmessig måte som mulig. Både for deg som pasient, og for sin egen integritets skyld.

Skulle den aktuelle tannlege eller klinikk ikke mene de er ansvarlige, eller ønsker å komme deg som pasient i møte, finnes det heldigvis en del muligheter for å klage man kan benytte seg av.

Tannlegeforeningens egen klagenemnd

Er tannlegen eller klinikken medlem av Den norske tannlegeforeningen så har denne foreningen en egen klagenemd som ivaretar både pasientenes og tannlegenes interesser ved å besvare på henvendelser, behandle klager, eller gå inn som mellomledd ved en eventuell konflikt.

Det er viktig å merke seg at denne klagenemnden ikke tar stilling til eventuell erstatning i forbindelse med feilbehandling – kun til hvorvidt tannlegen eller klinikken må ta ansvar og rette den skaden de har påført pasienten.

Pasientskadeerstatning

Ønsker man erstatning, eller mener man er blitt påført tap enten i form av uførhet eller pålagt utgifter i forbindelse med feil behandling, er det Norsk Pasientskadeerstatning man skal henvende seg til. Her er det imidlertid noen vilkår som må være oppfylt. For det første må skaden være oppstått som følge av en direkte svikt i selve behandlingen. Videre må den ha medført et økonomisk tap for deg som pasient, og det skal ikke ha gått for lang tid fra skaden oppsto til klagen innleveres.

Skulle man imidlertid føle man ikke blir hørt, eller ikke får den behandlingen man mener man har krav på, er det mulig å klage til Statens Helsetilsyn, som er ansvarlig for å sørge for at man får ivaretatt de rettighetene man har krav på.

Vær imidlertid klar over at alle disse klagemulighetene kun gjelder dersom behandlingen er utført i Norge. Har man fått behandling på en klinikk i utlandet er det ingen klagemuligheter for disse utover privatrettslige henvendelser, eventuelt ved hjelp av jurist eller helsemyndighetene i det landet behandlingen er utført.

Refusjon og økonomisk støtte

Tannbehandling kan være en forholdsvis kostbar affære i Norge i dag, og det kan ofte være aktuelt å søke om enten refusjon eller annen økonomisk støtte i forbindelse med dette. Noen eksempler på dette kan være i forbindelse med avansert kjevekirurgi eller tannregulering hos barn, og dette er noe den faste tannlegen kan være behjelpelig med.

Det aller beste er selvfølgelig å unngå situasjoner hvor noe av dette kan bli aktuelt, og da er det forebyggende tannpleie som gjelder. God hygiene i munnhulen og regelmessig vedlikehold i form av tannpuss vil hjelpe mye, og selvfølgelig anbefales det alltid å gå til tannpleier for regelmessig sjekk av tenner og munnhule generelt, slik at man til enhver tid har friske tenner som ikke krever behandling på noen som helst måte.

Har du behov for akutt tannbehandling?

Vi tilbyr time på dagen. Utenom åpningstidene: ring 69169090 eller send en melding til 90637778 så gjør vi vårt ytterste for å hjelpe til så fort som mulig.

Smertestillende kan virke bra for en kort periode, men i de aller fleste tilfeller må man gjøre noe med problemet.