Når uhellet er ute - Glomma Tannklinikk Fredrikstad

Barn er aktive vesener, og der de er høyt oppe det ene øyeblikket, kan de være langt nede det neste. Dessuten har ting en tendens til å foregå i rasende fart, og en gang i mellom kan det hele gå litt over styr og ende med knall og fall. Som oftest går det bra og alt som skal til er litt trøst eller et plaster, men dessverre hender det i blant at konsekvensene blir en anelse større. Spesielt tennene er utsatt, og skulle det verste skje, er det viktig man vet litt om hvordan man begrenser eventuelle skader dersom uhellet først skulle være ute.

La oss for ordens skyld skille mellom hvilke to typer tenner det er snakk om. Nemlig melketenner og permanente tenner, da behandling av skader på disse arter seg annerledes ut fra hvilken type skade som er oppstått.

Mistet tann

Er man uheldig og får en slagskade som gjør at tannen faller ut, er det ikke så mye man får gjort med det hvis det er en melketann. De har en annen type rotsystem enn permanente tenner, og vil i de aller fleste tilfeller erstattes av disse senere. I de tilfeller det er snakk om en slagskade hvor en eller flere permanente tenner faller ut, vil det i enkelte tilfeller være mulig å sette dem på plass igjen. Dette krever imidlertid at pasienten hurtig kommer under behandling, og at tennene ellers er uskadet.

Dislokasjon av en eller flere tenner

En annen typisk skade som kan oppstå ved slag mot tennene er at de flytter seg ut av den posisjonen de skal ha. Dette kalles dislokasjon, og kan naturlig nok være noe vanskeligere å oppdage enn når tennene faller ut. En dislokasjon må under alle omstendigheter tilses av en tannlege, da det kan ha oppstått underliggende skader som ikke ses med det blotte øyet. Disse skadene ses kun på røntgenbilder, og litt avhengig av om det er melketenner eller permanente tenner det er snakk om, kan det i verste fall være snakk om å trekke de aktuelle tennene for ikke å fremprovosere andre skader på de omkringliggende tennene.

Er det en eller flere permanente tenner som har flyttet på seg, eller på annen måte har løsnet, kan det være aktuelt å feste dem, slik at de gror fast igjen i sin opprinnelige posisjon.

Brukket tann

I motsetning til de ovenstående tilfellene vil det å brekke en eller flere tenner være en betraktelig mer omstendelig prosess å helbrede, da dette i tillegg til selve traumet også kan medføre betydelig smerte. Spesielt i de tilfellene hvor selve nerven i tannen blir revet over, og blottlegges fritt i bruddstedet.

En delvis brukket tann som ikke er falt ut vil ofte være hypersensitiv ovenfor temperaturendringer i munnhulen og gjøre det vanskelig å innta for eksempel varme eller kalde drikker.

Uansett om tannen, eller deler av den, har falt ut eller ikke, er det viktig å komme under behandling så snart som mulig, om ikke annet for å unngå den smerten som ofte følger denne type tannskader.

Tannbiten eller hele tannen som er slått ut bør oppbevares i saltvann, melk eller i munnen til pasienten til pasienten kommer seg til tannlegen. Dette for å forhindre at den tørker ut.

Kontakt tannlegen

Et godt råd i forbindelse med mistanke om potensielle tannskader er å alltid kontakte en tannlege for å enten få det bekreftet eller avkreftet. Mange tannskader oppleves ikke smertefulle i utgangspunktet, men kan likevel forårsake ubehageligheter på et senere tidspunkt. Eksempelvis kan en delvis brukket tann brekke helt under et måltid, noe som kunne ha vært unngått dersom pasienten hadde oppsøkt tannlege og mottatt nødvendig behandling som ville sikret tannen tidligere.

Har du behov for akutt tannbehandling?

Vi tilbyr time på dagen. Utenom åpningstidene: ring 69169090 eller send en melding til 90637778 så gjør vi vårt ytterste for å hjelpe til så fort som mulig.

Smertestillende kan virke bra for en kort periode, men i de aller fleste tilfeller må man gjøre noe med problemet.

Vi ønsker å takke alle våre kunder og samarbeidspartnere for året 2021! Vi setter stor pris på hjelpen med å overholde smittevernreglene og at dere har tatt hensyn til både oss og andre kunder.

Vi ser frem til et nytt og spennende år!

Med det ønsker vi deg og dine en god jul og et godt nytt år. Ta vare på hverandre!

Alzheimermedisin stimulerer stamceller til å reparere hull i tennene - Glomma Tannklinikk Fredrikstad

Hull i tennene har til alle tider vært problematisk, og selv ikke når de repareres vil de være som de var før eventuelle råteskader gjorde sitt inntog. En reparert tann vil nemlig være svakere enn en som ikke er det, og mer utsatt for nye skader dersom uhellet skulle være ute.

En slik tann vil være svakere, mer utsatt for infeksjoner og ofte skal eventuelle gamle fyllinger skiftes ut med nyere. Er hullet for stort til å repareres, må tannen i verste fall måtte trekkes.

Reparerer seg selv

Tenner har i utgangspunktet en egen evne til å reparere seg selv, men dette gjelder da fortrinnsvis små sprekker og hull som oppstår naturlig. Større hull må imidlertid fortsatt behandles av tannlege, men er de små nok, kan det hende det nå kan skje uten at tannlegen behøver å verken borre eller legge fyllinger.

Forskere ved Kings College i London har nemlig kommet frem til en metode som gjør at tennene til en viss grad kan reparere seg selv, og det med hjelp av medisin beregnet på pasienter med Alzheimer.

Testet på mus

Kort fortalt har forskerne eksperimentert på mus hvor de først har boret små hull i tennene deres, som så er blitt fylt med et svampelignende stoff basert på bindevevsproteinet kollagen innsatt med preparatet beregnet på Alzheimerpasienter, og så overlatt resten til den naturlige prosessen. Etter noen uker er hullet der svampen ble satt inn borte, og tomrommet erstattet av en ny og naturlig tannsubstans.

Inntil videre er denne metoden godt og grundig testet på mus i laboratoriet, og forskerne er i full gang med tilsvarende forsøk på rotter, før de endelig kan gå i gang med forsøk på mennesker. Hvilket sannsynligvis ikke vil være så fryktelig lenge til, da de kollagenfylte svampene allerede finnes på markedet, og medisinen som brukes allerede er godkjent for behandling av blant annet Alzheimers. Noe som gjør at det er kombinasjonen av disse som må godkjennes, samtidig som det må etableres rutiner rundt behandlingen ute i tannklinikkene.

Mange fordeler

Fordelene med denne behandlingen vil være mange. Ikke bare vil tennene repareres med det samme materialet de består av i stedet for fyllinger bestående av for kroppen fremmedlegemer, det ferdige resultatet vil være solidere enn fyllinger, og tennene vil bli mer motstandsdyktige mot nye skader.

Ulempen kan derimot være at ved feil utført behandling risikerer man å lukke inne bakterier og sykt vev i tannen, med medfølgende komplikasjoner som resultat. Derfor prøves det ut forskjellige metoder i forhold til å rense de små hullene før behandling, eventuelt om de likevel må bores opp for å fjerne uønsket materie, men da i mindre omfang enn ved tradisjonell tannbehandling.

En annen undersøkelse viser også at ved hyppig tannpuss og bruk av fluor faktisk også kan oppnå en selvreparerende effekt somAlze ved bruk av bindevevsproteinet, bare i langt mindre omfang og med betydelig redusert resultat.

Gode nyheter

Selv om dette i utgangspunktet er gode nyheter vil det neppe ha noen betydning for ordinær tannlegebehandling, og det vil fortsatt være nødvendig med ordinær tannpleie som tidligere. Men de som utfører behandlinger av tenner vil ha et nytt verktøy til bruk i kampen mot dårlige tenner og munnhygiene, og det kan være et godt hjelpemiddel hos dem som fravelger tannbehandling nettopp på grunn av frykten for å skulle borre, men nå heller kan få en betraktelig mildere behandling. Ved små hull og tannskader, vel og merke.

Har du behov for akutt tannbehandling?

Vi tilbyr time på dagen. Utenom åpningstidene: ring 69169090 eller send en melding til 90637778 så gjør vi vårt ytterste for å hjelpe til så fort som mulig.

Smertestillende kan virke bra for en kort periode, men i de aller fleste tilfeller må man gjøre noe med problemet.

Hvor ofte bør jeg gå til tannlegen? - Glomma Tannklinikk Fredrikstad

At god tannhelse er viktig er vel alle enige om, men hvor ofte bør man egentlig gå til tannlegen, og hva bør man gjøre når man først er der? Dette er et spørsmål som sikkert har mer enn ett riktig svar, og det er mange faktorer som spiller inn. Som for eksempel den generelle tannhelsen, alder, kjønn, og eventuell sykdom.

Regelmessig innkalling

Allerede fra tidlig alder blir man regelmessig innkalt til tannlegen for ettersyn, gjerne så ofte som årlig gjennom hele grunnskolen. Deretter kan man kalles inn frem til og med det året man fyller 18, hvor etter man selv må sørge for dette videre i livet. Mange fortsetter da å oppsøke tannlegen for kontroll årlig, men det er ikke alltid dette er nødvendig. I mange tilfeller kan det holde med kontroll hver 18. måned, eller kanskje så sjelden som hvert annet år. Alt ettersom hvor god tannhelse man har i utgangspunktet, kan man godt strekke tiden litt for hver gang man oppsøker en tannlege.

Gode rutiner som ung

Har man fra ung alder lært seg gode rutiner med tannpleie som tannpuss, bruk av tannpirkere og tanntråd, samt skyller regelmessig, og nesten ikke hatt antydning til hull på mange år er det ingen grunn til å gå til tannlegen så ofte som man kanskje skulle tro. Riktignok blir man i skolealder innkalt årlig, men dette er en rutine og fordi tanken bak er å oppdage potensielle tannsykdommer eller hull så tidlig som mulig. Har man imidlertid gått til kontroll jevnlig i årevis uten antydning til uregelmessigheter i munnhulen er det ingen grunn til å anta det skulle oppstå noe i voksen alder heller, så lenge de gode tannhygieniske rutinene ivaretas på samme måte som tidligere.

Oppdages det imidlertid ubehag eller at noe ikke føles riktig i munnen, er det viktig å oppsøke tannlege så snart som mulig for å fastslå hvorvidt det er noe alvorlig på gang, eller om det er noe som bør ordnes for eventuelt å forebygge hull eller annen sykdom i tannkjøttet.

Kort ned på intervallene

Skulle det da vise seg at det er kanskje et hull eller tannstein som er årsaken bør man korte ned på intervallene man oppsøker tannlegen på. Er det et hull eller en betennelse bør man følge opp ofte, kanskje så ofte som hver tredje måned, i en periode for å forvisse seg om at det ikke er noe som utvikler seg.

Det samme gjelder hvis man oppdager medisinske tilstander som påvirker kroppen på en slik måte at det kan ha en innvirkning på tannhelsen. Depressive tilstander, diabetes og forskjellige mage- og tarmlidelser er eksempler på sykdommer som kan ha en slik effekt, eller det kan være medisinene man får mot dem.

Spør tannlegen

Er man i tvil er det ingenting i veien for å spørre tannlegen om hvordan de mener man bør forholde seg, for det er svært mange individuelle faktorer som spiller inn i hvert enkelt tilfelle, og det finnes ingen egentlig fasit på hvordan man bør håndtere dette.

Har man også lagt seg til vanen med å oppsøke tannlegen regelmessig også i godt voksen alder er det ingenting i veien for å fortsette med det. Selv om mange kanskje synes det er en kostnadsmessig belastning å skulle betale for en kontroll hos tannlegen – selv om det ikke avdekker noe – er det likevel en lav pris å betale for å vite at alt er i orden. Tennene er viktige instrumenter som krever regelmessig ettersyn og vedlikehold for å fungere så optimalt som mulig.

Har du behov for akutt tannbehandling?

Vi tilbyr time på dagen. Utenom åpningstidene: ring 69169090 eller send en melding til 90637778 så gjør vi vårt ytterste for å hjelpe til så fort som mulig.

Smertestillende kan virke bra for en kort periode, men i de aller fleste tilfeller må man gjøre noe med problemet.

Er sukker den verste synderen? - Glomma Tannklinikk

Tidligere trodde mange, og det med rette, at sukker var den verste synderen når det kom til hull i tennene, men i takt med at tannlegevitenskapen har utviklet seg, har også kunnskapene om hva som faktisk lager hull i tennene gjort det samme. Bedre teknologi og forskning gir bedre kunnskaper, og en gang i blant er ikke helt ting som man skulle tro i utgangspunktet.

Ok, sukker er en synder. Ikke bare gir det grobunn for bakterier på tennene, det påvirker også kroppen på flere andre områder. Ikke alle like heldige.

PH-verdiens betydning

En annen stor synder mot tannhelsen er drikkevarers pH-verdi. Typisk vil en lavere pH-verdi være mer skadelig enn en høy, men her må det også tas i betraktning hva slags væske det er snakk om. Eksempelvis kan yoghurt som inneholder høyt konsentrat av frukt være svært sure og etsende, men samtidig vil det høye kalsiuminnholdet nøytralisere den etsende effekten, slik at det ikke er så farlig likevel.

Videre har vi vel alle hørt at Cola er skadelig for tennene våre, hvilket i og for seg er helt riktig, men andre drikker som for eksempel Fanta kan faktisk være verre. De har begge den samme pH-verdien, 2,6, men der Cola inneholder fosforsyre inneholder Fanta så sitronsyre. Ingen av disse er sunne for tennene våre, men sitronsyren har en høyere såkalt bufferkapasitet som gjør at den holder den lave pH-verdien i munnhulen lenger enn hva fosforsyre gjør.

Appelsinjuice, ikke bare sunt

Det samme gjelder appelsinjuice, selv om denne i utgangspunktet har en høyere pH-verdi enn både Cola og Fanta. Appelsinjuice har så også høyere innhold av sitrus, og gjerne sukker, og betraktelig høyere bufferkapasitet. Forskjellige energidrikker har den samme effekten, og blander man det med alkohol forsterkes den etsende virkningen i munnhulen.

Sugerør hjelper ikke

En vanlig feiloppfatning når det kommer til etsende drikker er at dersom man drikker med sugerør så unngår man at drikken kommer i direkte kontakt med tennene. Dette er feil med mindre man klarer å plassere sugerøret så langt bak i svelget at drikken går rett ned i magesekken. De færreste klarer dette, og plasseres sugerøret foran tennene, øker kontakten med disse og faktisk øker sjansen for erosjon av emaljen.

Motvirke erosjonen

Det er mange måter man kan motvirke effekten av stoffenes erosjon av tennene på, blant annet ved hyppig å pusse tennene rett etter inntak. Har man ikke den muligheten bør man skylle munnhulen enten med vann, eller munnskyllemiddel som nøytraliserer syredannelsen. Et glass melk kan også virke, eller tyggegummi beregnet på munnhygiene.

Forebygging hjelper

Uansett hva man gjør, så vil alt man enten drikker eller spiser ha en negativ effekt på tennene, så hvis man virkelig ønsker å forebygge tannskader før de oppstår må man tenke litt over hva man putter i munnen.

Spiser man sunt og holder seg til nøytrale væsker som for eksempel vann eller mild saft kan mye unngås. Ikke spis noe med høyt sukker- eller syreinnhold, og holder man seg til matvarer som må tygges vil dette også bidra til å rense tennene.

Drikker man mye kaffe eller te gjelder det samme her, da disse ofte inneholder en del garvesyre som også til en viss grad kan etse tennene.

Alt i alt, bare man er litt bevisst hvilke matvarer og drikker man konsumerer er mye gjort. Dette betyr likevel ikke at man ikke skal unne seg noe godt en gang i blant, så lenge man husker å pusse tenner etterpå, og oppsøker tannlegen regelmessig for ettersyn av munnhulen, helst en gang i året. Da beholder man ikke bare et pent smil lenge, man unngår også andre problemer som for eksempel dårlig ånde.

Har du behov for akutt tannbehandling?

Vi tilbyr time på dagen. Utenom åpningstidene: ring 69169090 eller send en melding til 90637778 så gjør vi vårt ytterste for å hjelpe til så fort som mulig.

Smertestillende kan virke bra for en kort periode, men i de aller fleste tilfeller må man gjøre noe med problemet.

Feilbehandling hos tannlegen - hva nå? - Glomma Tannklinikk

Har du noen gang fått behandling hos tannlegen, men ikke riktig følt at alt har vært som det skulle i etterkant? Heldigvis hører det til sjeldenhetene at tannlegebehandlinger går galt, men en sjelden gang i mellom hender det dessverre, og da kan det være greit å vite hvordan man skal forholde seg til dette.

Kontakt tannlegen

Som det aller første man bør gjøre ved en potensiell feilbehandling er å henvende seg til den tannlegen eller klinikken som har utført behandlingen. I de aller fleste tilfeller vil de gripe tak i problemet og løse det på en så hensiktsmessig måte som mulig. Både for deg som pasient, og for sin egen integritets skyld.

Skulle den aktuelle tannlege eller klinikk ikke mene de er ansvarlige, eller ønsker å komme deg som pasient i møte, finnes det heldigvis en del muligheter for å klage man kan benytte seg av.

Tannlegeforeningens egen klagenemnd

Er tannlegen eller klinikken medlem av Den norske tannlegeforeningen så har denne foreningen en egen klagenemd som ivaretar både pasientenes og tannlegenes interesser ved å besvare på henvendelser, behandle klager, eller gå inn som mellomledd ved en eventuell konflikt.

Det er viktig å merke seg at denne klagenemnden ikke tar stilling til eventuell erstatning i forbindelse med feilbehandling – kun til hvorvidt tannlegen eller klinikken må ta ansvar og rette den skaden de har påført pasienten.

Pasientskadeerstatning

Ønsker man erstatning, eller mener man er blitt påført tap enten i form av uførhet eller pålagt utgifter i forbindelse med feil behandling, er det Norsk Pasientskadeerstatning man skal henvende seg til. Her er det imidlertid noen vilkår som må være oppfylt. For det første må skaden være oppstått som følge av en direkte svikt i selve behandlingen. Videre må den ha medført et økonomisk tap for deg som pasient, og det skal ikke ha gått for lang tid fra skaden oppsto til klagen innleveres.

Skulle man imidlertid føle man ikke blir hørt, eller ikke får den behandlingen man mener man har krav på, er det mulig å klage til Statens Helsetilsyn, som er ansvarlig for å sørge for at man får ivaretatt de rettighetene man har krav på.

Vær imidlertid klar over at alle disse klagemulighetene kun gjelder dersom behandlingen er utført i Norge. Har man fått behandling på en klinikk i utlandet er det ingen klagemuligheter for disse utover privatrettslige henvendelser, eventuelt ved hjelp av jurist eller helsemyndighetene i det landet behandlingen er utført.

Refusjon og økonomisk støtte

Tannbehandling kan være en forholdsvis kostbar affære i Norge i dag, og det kan ofte være aktuelt å søke om enten refusjon eller annen økonomisk støtte i forbindelse med dette. Noen eksempler på dette kan være i forbindelse med avansert kjevekirurgi eller tannregulering hos barn, og dette er noe den faste tannlegen kan være behjelpelig med.

Det aller beste er selvfølgelig å unngå situasjoner hvor noe av dette kan bli aktuelt, og da er det forebyggende tannpleie som gjelder. God hygiene i munnhulen og regelmessig vedlikehold i form av tannpuss vil hjelpe mye, og selvfølgelig anbefales det alltid å gå til tannpleier for regelmessig sjekk av tenner og munnhule generelt, slik at man til enhver tid har friske tenner som ikke krever behandling på noen som helst måte.

Har du behov for akutt tannbehandling?

Vi tilbyr time på dagen. Utenom åpningstidene: ring 69169090 eller send en melding til 90637778 så gjør vi vårt ytterste for å hjelpe til så fort som mulig.

Smertestillende kan virke bra for en kort periode, men i de aller fleste tilfeller må man gjøre noe med problemet.

Hva er tannlegeskrekk, og kan det kureres?

Akkurat hva det er som utløser tannlegeskrekk er det ingen som kan si med sikkerhet, men det antas det kan ha en sammenheng med en eller flere ubehagelige opplevelser hos en tannlege, sannsynligvis i barndommen, hvilket har medført en frykt som har utviklet seg inn i voksen alder.

Alvorlig tilstand

Å ha tannlegeskrekk kan være svært alvorlig, da personer med denne frykten ofte unngår å oppsøke tannleger – selv om det i høyeste grad er nødvendig – og når de først ser seg nødt til å gå til en tannlege er det ofte i en betraktelig verre tilstand enn hva tennene var i i utgangspunktet.

Mange tannleger er i dag klar over denne tilstanden med tannlegeskrekk, og tilrettelegger behandlingene sine slik at pasientene skal få en så trygg og god opplevelse som mulig. Dette forutsetter imidlertid at tannlegene vet det, så det er viktig å få gitt beskjed om dette på et så tidlig tidspunkt som mulig. Aller helst allerede ved timebestilling.

Informer tannlegen tidlig

Desto tidligere tannlegen vet det kommer en pasient med tannlegeskrekk, desto bedre kan tannlegen forberede seg, og gjøre de tiltak som finnes nødvendige før behandling. Gjelder det bare en ren rutinesjekk av munnhulen og tennene, holder det som oftest at tannlegen informerer godt på forhånd og underveis i behandlingen hva som gjøres og hvorfor, og utviser ekstra forsiktighet i forhold til hva tannlegen trenger å gjøre for å gjennomføre kontrollen.

Gjelder det ytterligere behandling som for eksempel boring i tenner, trekking eller annet, vil tannlegen som regel bedøve munnhulen før behandling, og i helt spesielle tilfeller kan det også velges å legge pasienten i full narkose. Dette krever imidlertid ofte noe mer enn hva tannleger vanligvis tilbyr, så spesielt i disse tilfellene er det viktig med tidlig informasjon til tannbehandleren.

Samarbeid

Svært mange tannleger samarbeider også med enten en psykolog eller terapeut med tannlegeskrekk som spesialfelt, og kan henvise videre til en samtale for så å ta en vurdering på om tannlegeskrekken eventuelt kan behandles på annen måte. Utenfor tannlegekontoret.

Hva kan man selv gjøre?

Når det kommer til å kurere tannlegeskrekk er det faktisk en del ting man selv kan gjøre.

Det aller viktigste er å selv erkjenne at man har et problem med tannleger, og å innse dette er en fobisk tilstand. Ved å gjøre dette er det lettere å selv ta grep, og man behøver ikke være bekymret over dette da svært mange har det på denne måten.

Videre er det viktig å informere tannlegen om dette, slik at denne kan ta sine forholdsregler under behandlingen. Be gjerne om en samtale med tannbehandleren før selve behandlingen, slik at man er forberedt på hva som skal skje. Mange vil nok grue seg, hvilket er helt naturlig, men undersøkelser viser at jo oftere man oppsøker tannlegen, jo lettere vil det gå for hver gang.

Bygge tillit

Å oppsøke en tannpleier ofte bygger et tillitsforhold, og selv om det ikke utføres noen spesiell behandling vil det likevel føles lettere etter hvert som man venner seg til at tannlegen utfører selv enkle oppgaver inne i munnen og med tennene.

Har man ekstrem tannlegeskrekk hvor det er vanskelig bare å oppsøke et tannlegekontor, kan man med fordel avtale med tannlegen at man kommer til tannlegeklinikken bare for å tilbringe litt tid på venteværelset uten å skulle gjennomgå noen form for behandling. Les gjennom noen informasjonsbrosjyrer eller ukeblader, og sitt lenge nok til at nervene roer seg.

Mange har panikkanfall allerede straks de går innenfor døren på et tannlegekontor, men ved å øve seg på forhånd vil den psykiske barrieren føles litt lettere for hver gang man gjør det. Husk imidlertid å informere de ansatte på forhånd, slik at de vet hva som foregår, og at det er forebyggende virksomhet mot tannlegeskrekk som forsøkes kurert.

Har du behov for akutt tannbehandling?

Vi tilbyr time på dagen. Utenom åpningstidene: ring 69169090 eller send en melding til 90637778 så gjør vi vårt ytterste for å hjelpe til så fort som mulig.

Smertestillende kan virke bra for en kort periode, men i de aller fleste tilfeller må man gjøre noe med problemet.

Hva er dårlig ånde, og hva kommer det av? - Glomma Tannklinikk

Dårlig ånde, eller «foetor ex ore» som det heter på fagspråket, er en tilstand som rammer godt over halvparten av oss minst en gang i livet. For de aller fleste er det en forbigående tilstand uten alltid påviselig årsak, men man regner med at i 90% av tilfellene ligger årsaken til dårlig ånde i munnhulen.

Dette er typisk bakterier i tannkjøttet, på tungen eller i utette fyllinger og hull som danner den umiskjennelige eimen av dårlig ånde, mens 10% derimot kan skyldes inntak av forskjellig mat og drikke, eller av rent medisinske årsaker. Som for eksempel ved diabetes som kan gi en lukt som minner om aceton.

Dårlig munnhygiene hyppigste årsak

Blant de hyppigste årsakene til dårlig ånde er det ingen overraskelse at man finner dårlig munnhygiene. Grunnen til dette er at det oppstår et overskudd av forråtnelsesbakterier i munnhulen. Disse bakteriene skal være der, og deres oppgave er å nedbryte de organiske elementene i maten vi spiser, så sånn sett er de nødvendige. Når de derimot blir i overskudd, dannes det svovelforbindelser, som igjen bidrar til dårlig ånde.
Regelmessig og hyppig tannpuss samt skylling av munnhulen etter hvert måltid vil hjelpe til å regulere denne bakteriefloraen som igjen motvirker dårlig ånde.

Sult eller dehydrering

Er man sulten eller ikke inntar nok væske, kan dette føre til nedsatt spyttproduksjon som gir ideelle vekstforhold for bakterier. Spytt har naturlige antibakterielle egenskaper, og spyttproduksjonen kan stimuleres enten ved å spise eller drikke noe nøytralt mellom måltidene, eventuelt kan sukkerfrie pastiller eller tyggegummi også være til hjelp som en nødløsning.

Det samme kan skje ved tørrhet i munnhulen som også kan oppstå i forbindelse med både sult og dehydrering, men ofte også på grunn av andre årsaker som for eksempel inntak av forskjellige typer medisin. En tørr munnhule gir gode vekstvilkår for bakterier, men øker også risikoen for å utvikle karies eller i verste fall en soppinfeksjon.

Mat, drikke og nikotin

Det er ingen hemmelighet at enkelte matretter kan gi dårlig ånde. Tenk bare på hvitløk, løk, forskjellige typer ost, kaffe og for ikke å glemme røyking.
Her finnes en rekke kjerringråd man med fordel kan prøve ut. Det sies at hvis man drikker et glass fet melk etter et hvitløksmåltid, vil dette kunne hjelpe til med å dempe den særegne lukten i ettertid. Det samme sies om spinat, epler, basilikum og persille, men det er ingen vitenskapelig dokumentasjon som underbygger dette.

Medisinske årsaker

Som tidligere nevnt kan enkelte sykdommer som diabetes medføre dårlig ånde, men også andre sykdommer i munnhulen, svelg og nesehule, og ikke minst i tarmsystemet kan forårsake dette. Det samme med kroniske betennelsessykdommer i luftveissystemet, som for eksempel kols og astma.
Alle disse sykdommene kan gi dårlig ånde av både langvarig og kortvarig karakter. Det samme med inntak av forskjellige typer medisin for å behandle disse sykdommene.

Kontakt tannlege hvis du er i tvil

En av ulempene med dårlig ånde er gjerne at man ikke merker det selv. Spør derfor noen du har tillit til om å rett og slett lukte på ånden din, og så fortelle deg hvorvidt du har dårlig ånde eller ikke. Og hvor kraftig den eventuelt er. Er ånden særdeles dårlig, og du mener å ha munnhygienen i orden, kan det være lurt å oppsøke en tannlege for å få fastslått hvorvidt årsaken faktisk ligger i selve munnhulen eller ikke, og hvis så tilfelle, hvorfor.

Dårlig ånde har alltid en årsak, og finner man ikke umiddelbart en opplagt årsak, som for eksempel i forbindelse med inntak av mat eller drikke, kan det være underliggende sykdommer som krever medisinsk behandling.

Har du behov for akutt tannbehandling?

Vi tilbyr time på dagen. Utenom åpningstidene: ring 69169090 eller send en melding til 90637778 så gjør vi vårt ytterste for å hjelpe til så fort som mulig.

Smertestillende kan virke bra for en kort periode, men i de aller fleste tilfeller må man gjøre noe med problemet.

Vi ønsker alle våre kunder, bekjente og samarbeidspartnere en riktig god sommer! Dette er en tid for å ta seg en velfortjent pust i bakken og lade opp batteriene til den siste delen av 2021!

Har du behov for akutt tannbehandling?

Vi tilbyr time på dagen. Utenom åpningstidene: ring 69169090 eller send en melding til 90637778 så gjør vi vårt ytterste for å hjelpe til så fort som mulig.

Smertestillende kan virke bra for en kort periode, men i de aller fleste tilfeller må man gjøre noe med problemet.

Det sies at tannverk er den verste smerten et menneske kan oppleve, men hva er egentlig tannverk? Litt kort fortalt så er tannverk som oftest en smerte som oppstår når nervene i en eller flere tenner irriteres, og dette kan det være flere grunner til. Blant de hyppigste årsakene finner man byller, betennelse i tannkjøttet, hull, andre skader som for eksempel tenner med revner, men det kan også være ting som dårlige fyllinger, spenninger i kjevemuskulaturen eller annen sykdom i selve munnhulen.

Tydelige symptomer

Symptomene på tannverk er ikke til å ta feil av, og forekommer som alt fra lettere ising når man drikker noe kaldt eller varmt, til kraftige kroniske smerter som brer seg ut over hele ansiktet. I de verste tilfellene kan tannbyller vokse seg så store og ømme at de sprekker, noe som er svært uheldig da dette medfører bakteriespredning til andre deler av munnhulen, som så igjen kan bli betente.

Er man i tillegg allerede utsatt med andre underliggende sykdommer som påvirker blant annet immunsystemet kan en slik betennelse i verste fall finne vei ned i luftrørene og i ytterste konsekvens medføre lungebetennelse.

Når skal du søke hjelp?

Selv om de fleste av oss regelmessig oppsøker tannlegen for kontroll, er det ingen grunn til ikke å oppsøke tannlegen en ekstra gang dersom en eller flere av symptomene nedenfor skulle oppstå:

  • Overfølsomhet ved inntak av varm eller kald drikke (ising i tennene)
  • Smerte ved tygging
  • Hevelse rundt eller i nærheten av en eller flere tenner
  • Tydelig traume (sår) rundt eller i nærheten av en eller flere tenner
  • Blødninger i tannkjøttet

Skulle man merke andre uregelmessigheter enten i tannkjøttet eller munnhulen generelt kan dette også være et tidlig varsel om at noe er på gang, og være en like god grunn til å oppsøke tannlegen for en avklaring.

Behandle selv

I utgangspunktet bør man ikke behandle tannsmerter på egenhånd, men skulle det imidlertid av forskjellige årsaker likevel bli nødvendig, som for eksempel hvis man er på ferie eller i forbindelse med helligdager, er det et par ting man kan gjøre. Om ikke for å helbrede årsaken til smertene, det er det kun en tannlege som kan gjøre, men i det minste lindre smertene inntil man kommer under behandling:

  • Hold det smertefulle området så rent som mulig
  • Unngå direkte berøring av det betente området
  • Ikke spis eller drikk noe du kjenner utløser smertene
  • Bruk munnskyllemiddel så ofte du kan

Det finnes også en del smertestillende preparater man kan kjøpe uten resept som hjelper, men dette bør kun gjøres i samråd med enten tannlege eller legevakt, dersom man ikke kan oppsøke profesjonell hjelp og komme under behandling.

Noen velger også å prøve å stikke hull på verkebyller i tannkjøttet, men dette frarådes på det sterkeste dersom man ikke har tilgang på sterile kanyler spesielt beregnet til dette. Å stikke hull på en verkebyll med for eksempel en nål kan gjøre vondt verre, da det tilføres enda flere bakterier enn det i utgangspunktet var i byllen.

Det beste er å forebygge

Med mindre tannsmertene kommer som følge av et traume eller annen fysisk påvirkning, bunner det hele gjerne i noe så enkelt som mangelfull eller dårlig tannhygiene, noe som forholdsvis enkelt kan forebygges. Selvfølgelig kan de også forårsakes av andre ting som sykdom eller hendelser man ikke selv er herre over, men god tannhelse og hygiene bygger på enkle rutiner de fleste av oss allerede har god kjennskap til.

Å børste tenner regelmessig, bruke tanntråd og skylle munnen ofte med munnskyllemidler er både enkelt og rimelig, og krever ikke all verden tid hvis man gjør det riktig og ofte nok.

Har du behov for akutt tannbehandling?

Vi tilbyr time på dagen. Utenom åpningstidene: ring 69169090 eller send en melding til 90637778 så gjør vi vårt ytterste for å hjelpe til så fort som mulig.

Smertestillende kan virke bra for en kort periode, men i de aller fleste tilfeller må man gjøre noe med problemet.