De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander og skader. Tannlegen vurderer om du har krav på støtte fra HELFO.

De 15 tilstandene som gir rett til stønad fra HELFO er:

 1. sjelden medisinsk tilstand (spør oss om hvilke tilstander som til enhver tid er med på denne listen, eller se SMT-listen fra HELFO)
 2. leppe-kjeve-ganespalte
 3.  svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
 4. infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander (organtransplantasjon, ulike krefttilstander, hiv/aids)
 5. sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
 6. periodontitt (tannkjøttsykdom)
 7. tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
 8. bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
 9. patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)
 10. hyposalivasjon (munntørrhet)
 11. allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
 12. tannskade ved godkjent yrkesskade (yrkesskaden må være godkjent av NAV og tannbehandlingen må ha sammenheng med yrkesskaden)
 13. tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
 14. sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne (tilstand som har vart i mer enn ett år og forårsaket redusert tannhelse)
 15. helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)

For mer informasjon, les mer i «det gule heftet» her.

Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven).