Innlegg

Feilbehandling hos tannlegen - hva nå? - Glomma Tannklinikk

Har du noen gang fått behandling hos tannlegen, men ikke riktig følt at alt har vært som det skulle i etterkant? Heldigvis hører det til sjeldenhetene at tannlegebehandlinger går galt, men en sjelden gang i mellom hender det dessverre, og da kan det være greit å vite hvordan man skal forholde seg til dette.

Kontakt tannlegen

Som det aller første man bør gjøre ved en potensiell feilbehandling er å henvende seg til den tannlegen eller klinikken som har utført behandlingen. I de aller fleste tilfeller vil de gripe tak i problemet og løse det på en så hensiktsmessig måte som mulig. Både for deg som pasient, og for sin egen integritets skyld.

Skulle den aktuelle tannlege eller klinikk ikke mene de er ansvarlige, eller ønsker å komme deg som pasient i møte, finnes det heldigvis en del muligheter for å klage man kan benytte seg av.

Tannlegeforeningens egen klagenemnd

Er tannlegen eller klinikken medlem av Den norske tannlegeforeningen så har denne foreningen en egen klagenemd som ivaretar både pasientenes og tannlegenes interesser ved å besvare på henvendelser, behandle klager, eller gå inn som mellomledd ved en eventuell konflikt.

Det er viktig å merke seg at denne klagenemnden ikke tar stilling til eventuell erstatning i forbindelse med feilbehandling – kun til hvorvidt tannlegen eller klinikken må ta ansvar og rette den skaden de har påført pasienten.

Pasientskadeerstatning

Ønsker man erstatning, eller mener man er blitt påført tap enten i form av uførhet eller pålagt utgifter i forbindelse med feil behandling, er det Norsk Pasientskadeerstatning man skal henvende seg til. Her er det imidlertid noen vilkår som må være oppfylt. For det første må skaden være oppstått som følge av en direkte svikt i selve behandlingen. Videre må den ha medført et økonomisk tap for deg som pasient, og det skal ikke ha gått for lang tid fra skaden oppsto til klagen innleveres.

Skulle man imidlertid føle man ikke blir hørt, eller ikke får den behandlingen man mener man har krav på, er det mulig å klage til Statens Helsetilsyn, som er ansvarlig for å sørge for at man får ivaretatt de rettighetene man har krav på.

Vær imidlertid klar over at alle disse klagemulighetene kun gjelder dersom behandlingen er utført i Norge. Har man fått behandling på en klinikk i utlandet er det ingen klagemuligheter for disse utover privatrettslige henvendelser, eventuelt ved hjelp av jurist eller helsemyndighetene i det landet behandlingen er utført.

Refusjon og økonomisk støtte

Tannbehandling kan være en forholdsvis kostbar affære i Norge i dag, og det kan ofte være aktuelt å søke om enten refusjon eller annen økonomisk støtte i forbindelse med dette. Noen eksempler på dette kan være i forbindelse med avansert kjevekirurgi eller tannregulering hos barn, og dette er noe den faste tannlegen kan være behjelpelig med.

Det aller beste er selvfølgelig å unngå situasjoner hvor noe av dette kan bli aktuelt, og da er det forebyggende tannpleie som gjelder. God hygiene i munnhulen og regelmessig vedlikehold i form av tannpuss vil hjelpe mye, og selvfølgelig anbefales det alltid å gå til tannpleier for regelmessig sjekk av tenner og munnhule generelt, slik at man til enhver tid har friske tenner som ikke krever behandling på noen som helst måte.

Har du behov for akutt tannbehandling?

Vi tilbyr time på dagen. Utenom åpningstidene: ring 69169090 eller send en melding til 90637778 så gjør vi vårt ytterste for å hjelpe til så fort som mulig.

Smertestillende kan virke bra for en kort periode, men i de aller fleste tilfeller må man gjøre noe med problemet.

Hva er tannlegeskrekk, og kan det kureres?

Akkurat hva det er som utløser tannlegeskrekk er det ingen som kan si med sikkerhet, men det antas det kan ha en sammenheng med en eller flere ubehagelige opplevelser hos en tannlege, sannsynligvis i barndommen, hvilket har medført en frykt som har utviklet seg inn i voksen alder.

Alvorlig tilstand

Å ha tannlegeskrekk kan være svært alvorlig, da personer med denne frykten ofte unngår å oppsøke tannleger – selv om det i høyeste grad er nødvendig – og når de først ser seg nødt til å gå til en tannlege er det ofte i en betraktelig verre tilstand enn hva tennene var i i utgangspunktet.

Mange tannleger er i dag klar over denne tilstanden med tannlegeskrekk, og tilrettelegger behandlingene sine slik at pasientene skal få en så trygg og god opplevelse som mulig. Dette forutsetter imidlertid at tannlegene vet det, så det er viktig å få gitt beskjed om dette på et så tidlig tidspunkt som mulig. Aller helst allerede ved timebestilling.

Informer tannlegen tidlig

Desto tidligere tannlegen vet det kommer en pasient med tannlegeskrekk, desto bedre kan tannlegen forberede seg, og gjøre de tiltak som finnes nødvendige før behandling. Gjelder det bare en ren rutinesjekk av munnhulen og tennene, holder det som oftest at tannlegen informerer godt på forhånd og underveis i behandlingen hva som gjøres og hvorfor, og utviser ekstra forsiktighet i forhold til hva tannlegen trenger å gjøre for å gjennomføre kontrollen.

Gjelder det ytterligere behandling som for eksempel boring i tenner, trekking eller annet, vil tannlegen som regel bedøve munnhulen før behandling, og i helt spesielle tilfeller kan det også velges å legge pasienten i full narkose. Dette krever imidlertid ofte noe mer enn hva tannleger vanligvis tilbyr, så spesielt i disse tilfellene er det viktig med tidlig informasjon til tannbehandleren.

Samarbeid

Svært mange tannleger samarbeider også med enten en psykolog eller terapeut med tannlegeskrekk som spesialfelt, og kan henvise videre til en samtale for så å ta en vurdering på om tannlegeskrekken eventuelt kan behandles på annen måte. Utenfor tannlegekontoret.

Hva kan man selv gjøre?

Når det kommer til å kurere tannlegeskrekk er det faktisk en del ting man selv kan gjøre.

Det aller viktigste er å selv erkjenne at man har et problem med tannleger, og å innse dette er en fobisk tilstand. Ved å gjøre dette er det lettere å selv ta grep, og man behøver ikke være bekymret over dette da svært mange har det på denne måten.

Videre er det viktig å informere tannlegen om dette, slik at denne kan ta sine forholdsregler under behandlingen. Be gjerne om en samtale med tannbehandleren før selve behandlingen, slik at man er forberedt på hva som skal skje. Mange vil nok grue seg, hvilket er helt naturlig, men undersøkelser viser at jo oftere man oppsøker tannlegen, jo lettere vil det gå for hver gang.

Bygge tillit

Å oppsøke en tannpleier ofte bygger et tillitsforhold, og selv om det ikke utføres noen spesiell behandling vil det likevel føles lettere etter hvert som man venner seg til at tannlegen utfører selv enkle oppgaver inne i munnen og med tennene.

Har man ekstrem tannlegeskrekk hvor det er vanskelig bare å oppsøke et tannlegekontor, kan man med fordel avtale med tannlegen at man kommer til tannlegeklinikken bare for å tilbringe litt tid på venteværelset uten å skulle gjennomgå noen form for behandling. Les gjennom noen informasjonsbrosjyrer eller ukeblader, og sitt lenge nok til at nervene roer seg.

Mange har panikkanfall allerede straks de går innenfor døren på et tannlegekontor, men ved å øve seg på forhånd vil den psykiske barrieren føles litt lettere for hver gang man gjør det. Husk imidlertid å informere de ansatte på forhånd, slik at de vet hva som foregår, og at det er forebyggende virksomhet mot tannlegeskrekk som forsøkes kurert.

Har du behov for akutt tannbehandling?

Vi tilbyr time på dagen. Utenom åpningstidene: ring 69169090 eller send en melding til 90637778 så gjør vi vårt ytterste for å hjelpe til så fort som mulig.

Smertestillende kan virke bra for en kort periode, men i de aller fleste tilfeller må man gjøre noe med problemet.