Tannbehandling i utlandet – er det smart eller ikke? - Glomma Tannklinikk Fredrikstad

Det finnes ikke noen eksakt oversikt over hvor mange nordmenn som årlig tar turen til utlandet for å motta tannbehandling, men ut fra erfaringer er det ting som tyder på at dette er et stadig økende antall, og årsakene til dette kan være flere. Noen mottar akutt tannbehandling i forbindelse med skader eller sykdom som oppstår under et ferieopphold, andre igjen mottar tannbehandling i utlandet fordi det bare passer seg sånn i forhold til tid og sted, mens andre igjen bevisst oppsøker tannklinikker i utlandet ene og alene for å spare penger da disse gjerne er en del rimeligere enn tilsvarende tjenester vil koste i Norge. Men er dette egentlig så lurt?

Akutt skade må behandles

For å ta det første først, ved akutt skade eller sykdom er det alltid viktig å få den nødvendige behandlingen som trengs så snart som mulig. Det er lite attraktivt å tilbringe ferien med store smerter i munnen, om ikke annet bør man oppsøke en tannklinikk for umiddelbar smertebehandling, så kan man heller få den mer inngripende behandlingen når man kommer hjem til Norge igjen.

I mange tilfeller kan en enkel reparasjon av en tann gjøres både hurtig og rimelig, men ikke nok til at det holder, så da må man oppsøke egen tannlege straks man kommer hjem fra reisen.

Tilbringer mye tid i utlandet

Andre igjen tilbringer mye tid i utlandet, kanskje som pensjonist med delt bosted i Norge og utlandet, og da vil det falle naturlig at disse også opparbeider seg sosiale nettverk begge steder, hvor blant annet lege og tannlegetjenester involveres i dette. Da vil det være helt naturlig å benytte seg av de tjenestene man trenger når de dukker opp der man er. Fordelen her er at man kanskje benytter seg av de samme klinikkene fast, og opparbeider seg et kundeforhold på lik linje med dem hjemme i Norge.

Kan bli dyrt å spare

Videre finner man dem som reiser til utlandet utelukkende for å motta tannlegetjenester, eller andre helsetjenester for den saks skyld, ene og alene for å spare penger. Det er ingen hemmelighet at det å få behandling i utlandet kan være en del rimeligere enn i Norge, og det er ikke ensbetydende med at den behandlingen man mottar er noe dårligere enn hva vi er vant til her hjemme. Mange norske tannleger drar også utenlands for å utdanne seg, så litt avhengig av hvilket land man velger å behandles i, vil behandlingen ofte være helt på linje kvalitetsmessig som den vi får i Norge.

Det man imidlertid skal være oppmerksom på er at hvis man velger å reise til et lavkostland for å motta rimelig tannbehandling, vil det alltid være en viss usikkerhet rundt rutinene dersom noe skulle gå galt, eller behandlingen faktisk ikke kurerer skaden eller sykdommen man ønsker å gjøre noe med.

Eksempelvis kan det hende man ikke har de samme rettighetene til å klage, eller man ikke har krav på erstatning hvis noe skulle gå galt. Dessuten har man faktisk heller ikke den samme sikkerheten med tanke på tannklinikkens kompetanse som i Norge, og i motsetning til hva mange tror, så er det fullt mulig å søke refusjon ved en lang rekke tannbehandlinger i Norge, spesielt i de tilfeller de skyldes sykdommer av forskjellig art.

En annen ting man bør ta til etterretning dersom man vurderer å oppsøke en tannlege i utlandet for å spare penger er at dette ofte kun er aktuelt i forbindelse med større og kanskje mer langvarige behandlinger, og da ser man ikke rent sjelden at «vinningen går opp i spinningen» da flyreiser og hotellopphold kommer i tillegg.

Så selv om det virker attraktivt, og sikkert innebærer en del fordeler, vil det alltid være både tryggest og best å bruke en tannklinikk man kjenner godt fra før av, da de ikke bare kjenner deg som pasient, men også har pasientjournalen og oversikt over hvilke behandlinger som tidligere er utført.

Har du behov for akutt tannbehandling?

Vi tilbyr time på dagen. Utenom åpningstidene: ring 69 16 90 90 eller send en melding til 906 37 778 så gjør vi vårt ytterste for å hjelpe til så fort som mulig.

Smertestillende kan virke bra for en kort periode, men i de aller fleste tilfeller må man gjøre noe med problemet.