Det er viktig for oss at du føler deg vel og at dine behov og ønsker ivaretas. Vi blir sammen enige om hva vi skal gjøre den første timen og legger deretter en plan for videre behandling.

Før du kommer inn til tannlegen blir du bedt om å fylle ut et helseskjema slik at vi får vite hva slags medisiner, sykdommer og eventuelle andre plager du måtte ha. Dette er viktig informasjon for å gi deg en trygg behandling.

Vanlig undersøkelse

Vi anbefaler deg å komme til en sjekk en gang i året. Har du tannkjøttsykdommer eller høy kariesaktivitet (får fort hull) anbefales hyppigere kontroller.

Vi gjør en grundig undersøkelse av tennene, kjeven og slimhinnene dine ved hjelp av røntgen, speil og sonde. Vi tar nødvendige røntgenbilder for å se at alt er som det skal.

Bildet under er bitewing-røntgen. De gir oss god informasjon om fyllinger og hull (karies) mellom tennene, beinhøyden m.m.

Forste time

De tar du 1 gang i året ved den vanlige undersøkelsen.

I blant er det nødvendig å ta røntgen av røttene. Røntgenbildet under viser en skygge på roten. Det er en betennelse og må behandles.

Bettenlse av tennene

Deretter blir tennene renset av en ultralydscaler (får bort tannsten), poleringspasta og tanntråd. Vi informerer deg godt om det vi har funnet, forskjellige behandlingsalternativer og om du har krav på støtte fra Helfo. Sammen blir vi enige om en videre plan og du får med et kostnadsoverslag med pris- og behandlingsinformasjon.