Innlegg

Tannbehandling i utlandet – er det smart eller ikke? - Glomma Tannklinikk Fredrikstad

Det finnes ikke noen eksakt oversikt over hvor mange nordmenn som årlig tar turen til utlandet for å motta tannbehandling, men ut fra erfaringer er det ting som tyder på at dette er et stadig økende antall, og årsakene til dette kan være flere. Noen mottar akutt tannbehandling i forbindelse med skader eller sykdom som oppstår under et ferieopphold, andre igjen mottar tannbehandling i utlandet fordi det bare passer seg sånn i forhold til tid og sted, mens andre igjen bevisst oppsøker tannklinikker i utlandet ene og alene for å spare penger da disse gjerne er en del rimeligere enn tilsvarende tjenester vil koste i Norge. Men er dette egentlig så lurt?

Akutt skade må behandles

For å ta det første først, ved akutt skade eller sykdom er det alltid viktig å få den nødvendige behandlingen som trengs så snart som mulig. Det er lite attraktivt å tilbringe ferien med store smerter i munnen, om ikke annet bør man oppsøke en tannklinikk for umiddelbar smertebehandling, så kan man heller få den mer inngripende behandlingen når man kommer hjem til Norge igjen.

I mange tilfeller kan en enkel reparasjon av en tann gjøres både hurtig og rimelig, men ikke nok til at det holder, så da må man oppsøke egen tannlege straks man kommer hjem fra reisen.

Tilbringer mye tid i utlandet

Andre igjen tilbringer mye tid i utlandet, kanskje som pensjonist med delt bosted i Norge og utlandet, og da vil det falle naturlig at disse også opparbeider seg sosiale nettverk begge steder, hvor blant annet lege og tannlegetjenester involveres i dette. Da vil det være helt naturlig å benytte seg av de tjenestene man trenger når de dukker opp der man er. Fordelen her er at man kanskje benytter seg av de samme klinikkene fast, og opparbeider seg et kundeforhold på lik linje med dem hjemme i Norge.

Kan bli dyrt å spare

Videre finner man dem som reiser til utlandet utelukkende for å motta tannlegetjenester, eller andre helsetjenester for den saks skyld, ene og alene for å spare penger. Det er ingen hemmelighet at det å få behandling i utlandet kan være en del rimeligere enn i Norge, og det er ikke ensbetydende med at den behandlingen man mottar er noe dårligere enn hva vi er vant til her hjemme. Mange norske tannleger drar også utenlands for å utdanne seg, så litt avhengig av hvilket land man velger å behandles i, vil behandlingen ofte være helt på linje kvalitetsmessig som den vi får i Norge.

Det man imidlertid skal være oppmerksom på er at hvis man velger å reise til et lavkostland for å motta rimelig tannbehandling, vil det alltid være en viss usikkerhet rundt rutinene dersom noe skulle gå galt, eller behandlingen faktisk ikke kurerer skaden eller sykdommen man ønsker å gjøre noe med.

Eksempelvis kan det hende man ikke har de samme rettighetene til å klage, eller man ikke har krav på erstatning hvis noe skulle gå galt. Dessuten har man faktisk heller ikke den samme sikkerheten med tanke på tannklinikkens kompetanse som i Norge, og i motsetning til hva mange tror, så er det fullt mulig å søke refusjon ved en lang rekke tannbehandlinger i Norge, spesielt i de tilfeller de skyldes sykdommer av forskjellig art.

En annen ting man bør ta til etterretning dersom man vurderer å oppsøke en tannlege i utlandet for å spare penger er at dette ofte kun er aktuelt i forbindelse med større og kanskje mer langvarige behandlinger, og da ser man ikke rent sjelden at «vinningen går opp i spinningen» da flyreiser og hotellopphold kommer i tillegg.

Så selv om det virker attraktivt, og sikkert innebærer en del fordeler, vil det alltid være både tryggest og best å bruke en tannklinikk man kjenner godt fra før av, da de ikke bare kjenner deg som pasient, men også har pasientjournalen og oversikt over hvilke behandlinger som tidligere er utført.

Har du behov for akutt tannbehandling?

Vi tilbyr time på dagen. Utenom åpningstidene: ring 69 16 90 90 eller send en melding til 906 37 778 så gjør vi vårt ytterste for å hjelpe til så fort som mulig.

Smertestillende kan virke bra for en kort periode, men i de aller fleste tilfeller må man gjøre noe med problemet.

Hvordan oppstår hull i tennene egentlig, og hvilke typer hull finnes? - Glomma Tannklinikk Fredrikstad

Karies, eller hull i tennene om du vil, oppstår når et bakteriebelegg får lov å virke på tennene over tid, det vil si uten å bli fjernet enten ved kjemisk eller mekanisk ytre påvirkning. Dette kan være ved bruk av tanntråd, munnskyll eller god gammeldags tannpuss.

Bakteriebelegget plakk

Vi kaller dette bakteriebelegget for plakk, og det kan bestå av flere forskjellige typer bakterier som alle har det til felles at dersom de får lov til å virke lenge nok så oppstår det skader på tannemaljen i første omgang, og deretter videre innover i selve tannen med hull og i verste fall betennelse som resultat. Disse bakteriene lever hovedsakelig av matrester som setter seg mellom tennene, og spesielt glade er de i sukker. Sukker har den effekten at bakteriene omdanner det til syre som har en etsende substans som oppløser tennene, og i tillegg til hull kan det også være med på å skape ubehagelig lukt i munnhulen, populært kalt «dårlig ånde».

Heldigvis er dette svært enkelt å forebygge og det er flere måter man kan gjøre dette på. Først og fremst bør man unngå å spise eller drikke noe som gir næring til disse bakteriene. Dette kan være alt som inneholder en eller annen form for sukker, og deretter er det viktig å ha en god munnhygiene. Her kommer ting som tanntråd, tannpuss og skylling av munnhulen mellom måltidene inn. Godt renhold holder ikke bare munnhulen ren for matrester som gir næring til bakteriene, men det holder også nivået på bakteriene nede.

Hull og/eller skade i tannemaljen

Skulle man likevel komme til å la bakteriene virke lenge nok vil de før eller siden komme til å danne hull eller skade i tannemaljen i en slik grad at det vil være nødvendig med behandling. Svært små skader i overflaten kan reddes hvis man påbegynner god hygiene i munnhulen igjen, men ved større skader kan det hende de må behandles av en tannlege for å oppnå en fullgod reparasjon i forhold til hvordan den aktuelle tannen var før skaden oppsto.

Dette foregår som oftest ved at tannlegen fjerner skadet materiale fra tannen ved hjelp av et bor, før det fylles i en fylling at et materiale som etterligner tannens egenskaper på best mulig måte. Dette hindrer også bakteriene i å virke ytterligere inn i selve tannen, og stopper effektivt den allerede påbegynte skaden.

Bakterier i nervebanene

I enkelte tilfeller vil man ikke oppdage hullet i tennene før bakteriene allerede har banet seg vei inn til nervebanene, hvilket merkes som ising eller direkte smerter i den tannen det gjelder. Dette er ikke noe som går over av seg selv, og her må man behandles av en tannlege for å unngå ytterligere skader. I verste fall vil nervene i tannen dø og råtne bort, og gi fri adgang for bakteriene videre ned i kjevepartiet. Dette er svært smertefullt og behandles i utgangspunktet med enten en fylling eller rotbehandling, litt ettersom hvor langt bakterieangrepet er skredet frem. Er tannen spesielt svekket eller gått i forråtnelse kan den eneste behandlingen i ytterste konsekvens være å trekke tannen, som i utgangspunktet er noe man strekker seg langt for å unngå, da dette påvirker tyggeevnen og ikke minst det estetiske uttrykket i munnhulen.

Sprekker i emaljen

Noen ganger kan det oppstå hull i tennene i forbindelse med slagskader hvor det oppstår mikroskopiske sprekker i emaljen. Disse typer hull kan være skumle da bakteriene påvirker tannen innefra, og de vil gjerne kun kunne oppdages på eventuelle røntgenbilder tatt hos en tannlege. Derfor er det viktig å regelmessig sjekke tennene sine hos en tannlege, også selv om man ikke mistenker noe, da man så tidlig som mulig vil kunne oppdage og behandle potensielle hull før de blir så store og alvorlige at de representerer et større problem enn hva de i utgangspunktet ville kunne utvikle seg til.

Har du behov for akutt tannbehandling?

Vi tilbyr time på dagen. Utenom åpningstidene: ring 69169090 eller send en melding til 90637778 så gjør vi vårt ytterste for å hjelpe til så fort som mulig.

Smertestillende kan virke bra for en kort periode, men i de aller fleste tilfeller må man gjøre noe med problemet.

Når uhellet er ute - Glomma Tannklinikk Fredrikstad

Barn er aktive vesener, og der de er høyt oppe det ene øyeblikket, kan de være langt nede det neste. Dessuten har ting en tendens til å foregå i rasende fart, og en gang i mellom kan det hele gå litt over styr og ende med knall og fall. Som oftest går det bra og alt som skal til er litt trøst eller et plaster, men dessverre hender det i blant at konsekvensene blir en anelse større. Spesielt tennene er utsatt, og skulle det verste skje, er det viktig man vet litt om hvordan man begrenser eventuelle skader dersom uhellet først skulle være ute.

La oss for ordens skyld skille mellom hvilke to typer tenner det er snakk om. Nemlig melketenner og permanente tenner, da behandling av skader på disse arter seg annerledes ut fra hvilken type skade som er oppstått.

Mistet tann

Er man uheldig og får en slagskade som gjør at tannen faller ut, er det ikke så mye man får gjort med det hvis det er en melketann. De har en annen type rotsystem enn permanente tenner, og vil i de aller fleste tilfeller erstattes av disse senere. I de tilfeller det er snakk om en slagskade hvor en eller flere permanente tenner faller ut, vil det i enkelte tilfeller være mulig å sette dem på plass igjen. Dette krever imidlertid at pasienten hurtig kommer under behandling, og at tennene ellers er uskadet.

Dislokasjon av en eller flere tenner

En annen typisk skade som kan oppstå ved slag mot tennene er at de flytter seg ut av den posisjonen de skal ha. Dette kalles dislokasjon, og kan naturlig nok være noe vanskeligere å oppdage enn når tennene faller ut. En dislokasjon må under alle omstendigheter tilses av en tannlege, da det kan ha oppstått underliggende skader som ikke ses med det blotte øyet. Disse skadene ses kun på røntgenbilder, og litt avhengig av om det er melketenner eller permanente tenner det er snakk om, kan det i verste fall være snakk om å trekke de aktuelle tennene for ikke å fremprovosere andre skader på de omkringliggende tennene.

Er det en eller flere permanente tenner som har flyttet på seg, eller på annen måte har løsnet, kan det være aktuelt å feste dem, slik at de gror fast igjen i sin opprinnelige posisjon.

Brukket tann

I motsetning til de ovenstående tilfellene vil det å brekke en eller flere tenner være en betraktelig mer omstendelig prosess å helbrede, da dette i tillegg til selve traumet også kan medføre betydelig smerte. Spesielt i de tilfellene hvor selve nerven i tannen blir revet over, og blottlegges fritt i bruddstedet.

En delvis brukket tann som ikke er falt ut vil ofte være hypersensitiv ovenfor temperaturendringer i munnhulen og gjøre det vanskelig å innta for eksempel varme eller kalde drikker.

Uansett om tannen, eller deler av den, har falt ut eller ikke, er det viktig å komme under behandling så snart som mulig, om ikke annet for å unngå den smerten som ofte følger denne type tannskader.

Tannbiten eller hele tannen som er slått ut bør oppbevares i saltvann, melk eller i munnen til pasienten til pasienten kommer seg til tannlegen. Dette for å forhindre at den tørker ut.

Kontakt tannlegen

Et godt råd i forbindelse med mistanke om potensielle tannskader er å alltid kontakte en tannlege for å enten få det bekreftet eller avkreftet. Mange tannskader oppleves ikke smertefulle i utgangspunktet, men kan likevel forårsake ubehageligheter på et senere tidspunkt. Eksempelvis kan en delvis brukket tann brekke helt under et måltid, noe som kunne ha vært unngått dersom pasienten hadde oppsøkt tannlege og mottatt nødvendig behandling som ville sikret tannen tidligere.

Har du behov for akutt tannbehandling?

Vi tilbyr time på dagen. Utenom åpningstidene: ring 69169090 eller send en melding til 90637778 så gjør vi vårt ytterste for å hjelpe til så fort som mulig.

Smertestillende kan virke bra for en kort periode, men i de aller fleste tilfeller må man gjøre noe med problemet.

Vi ønsker alle våre kunder, bekjente og samarbeidspartnere en riktig god sommer! Dette er en tid for å ta seg en velfortjent pust i bakken og lade opp batteriene til den siste delen av 2021!

Har du behov for akutt tannbehandling?

Vi tilbyr time på dagen. Utenom åpningstidene: ring 69169090 eller send en melding til 90637778 så gjør vi vårt ytterste for å hjelpe til så fort som mulig.

Smertestillende kan virke bra for en kort periode, men i de aller fleste tilfeller må man gjøre noe med problemet.

Det sies at tannverk er den verste smerten et menneske kan oppleve, men hva er egentlig tannverk? Litt kort fortalt så er tannverk som oftest en smerte som oppstår når nervene i en eller flere tenner irriteres, og dette kan det være flere grunner til. Blant de hyppigste årsakene finner man byller, betennelse i tannkjøttet, hull, andre skader som for eksempel tenner med revner, men det kan også være ting som dårlige fyllinger, spenninger i kjevemuskulaturen eller annen sykdom i selve munnhulen.

Tydelige symptomer

Symptomene på tannverk er ikke til å ta feil av, og forekommer som alt fra lettere ising når man drikker noe kaldt eller varmt, til kraftige kroniske smerter som brer seg ut over hele ansiktet. I de verste tilfellene kan tannbyller vokse seg så store og ømme at de sprekker, noe som er svært uheldig da dette medfører bakteriespredning til andre deler av munnhulen, som så igjen kan bli betente.

Er man i tillegg allerede utsatt med andre underliggende sykdommer som påvirker blant annet immunsystemet kan en slik betennelse i verste fall finne vei ned i luftrørene og i ytterste konsekvens medføre lungebetennelse.

Når skal du søke hjelp?

Selv om de fleste av oss regelmessig oppsøker tannlegen for kontroll, er det ingen grunn til ikke å oppsøke tannlegen en ekstra gang dersom en eller flere av symptomene nedenfor skulle oppstå:

  • Overfølsomhet ved inntak av varm eller kald drikke (ising i tennene)
  • Smerte ved tygging
  • Hevelse rundt eller i nærheten av en eller flere tenner
  • Tydelig traume (sår) rundt eller i nærheten av en eller flere tenner
  • Blødninger i tannkjøttet

Skulle man merke andre uregelmessigheter enten i tannkjøttet eller munnhulen generelt kan dette også være et tidlig varsel om at noe er på gang, og være en like god grunn til å oppsøke tannlegen for en avklaring.

Behandle selv

I utgangspunktet bør man ikke behandle tannsmerter på egenhånd, men skulle det imidlertid av forskjellige årsaker likevel bli nødvendig, som for eksempel hvis man er på ferie eller i forbindelse med helligdager, er det et par ting man kan gjøre. Om ikke for å helbrede årsaken til smertene, det er det kun en tannlege som kan gjøre, men i det minste lindre smertene inntil man kommer under behandling:

  • Hold det smertefulle området så rent som mulig
  • Unngå direkte berøring av det betente området
  • Ikke spis eller drikk noe du kjenner utløser smertene
  • Bruk munnskyllemiddel så ofte du kan

Det finnes også en del smertestillende preparater man kan kjøpe uten resept som hjelper, men dette bør kun gjøres i samråd med enten tannlege eller legevakt, dersom man ikke kan oppsøke profesjonell hjelp og komme under behandling.

Noen velger også å prøve å stikke hull på verkebyller i tannkjøttet, men dette frarådes på det sterkeste dersom man ikke har tilgang på sterile kanyler spesielt beregnet til dette. Å stikke hull på en verkebyll med for eksempel en nål kan gjøre vondt verre, da det tilføres enda flere bakterier enn det i utgangspunktet var i byllen.

Det beste er å forebygge

Med mindre tannsmertene kommer som følge av et traume eller annen fysisk påvirkning, bunner det hele gjerne i noe så enkelt som mangelfull eller dårlig tannhygiene, noe som forholdsvis enkelt kan forebygges. Selvfølgelig kan de også forårsakes av andre ting som sykdom eller hendelser man ikke selv er herre over, men god tannhelse og hygiene bygger på enkle rutiner de fleste av oss allerede har god kjennskap til.

Å børste tenner regelmessig, bruke tanntråd og skylle munnen ofte med munnskyllemidler er både enkelt og rimelig, og krever ikke all verden tid hvis man gjør det riktig og ofte nok.

Har du behov for akutt tannbehandling?

Vi tilbyr time på dagen. Utenom åpningstidene: ring 69169090 eller send en melding til 90637778 så gjør vi vårt ytterste for å hjelpe til så fort som mulig.

Smertestillende kan virke bra for en kort periode, men i de aller fleste tilfeller må man gjøre noe med problemet.

Tannlegevakt i Fredrikstad – bør du ringe?

Vi har alle erfaring med kommunale tannleger og kommunale tannhelsetjenester. Kommunale tannleger har strengere åpningstider, kanskje spesielt rundt ferietider. Heldigvis finnes det private tannleger som kan hjelpe når som helst, når man skulle trenge det. Glomma Tannklinikk i Fredrikstad tilbyr akutt-time. Men, hva er egentlig en akutt-time og når bør man ringe?

Hva er egentlig akutt-time?

Kort fortalt: en akutt-time er det samme som legevakt. Vi har alle hatt behov for en tur til legevakten, enten om det var for oss selv eller for noen andre.

Man kan få en akutt tannbehandling ved å ringe utenom åpningstidene, og få time hos oss så fort som mulig.

Når bør man ringe?

Når man bør ringe for å få en akutt-time er individuelt, men opplever du en tannkrise (som å knekke en tann e.l.), bør du ringe. Vi kan si det sånn: får du vondt i tennene, ring tannlegen.

Har du mistet du en tannkrone eller en fylling? Da ringer du til tannlegen.

Opplever man skade på munnen eller tennene, som for eksempel ved et slag eller fall, kan man få sterke smerter i tennene, noen tenner kan løsne, eller i verste fall så kan du miste tenner. Når noe sånt skjer er det viktig å ringe etter tannlege og komme til undersøkelse så fort som mulig.

Det samme gjelder om du opplever akutt tannverk, ring tannlegen!

Kan man vente til smertene går over?

Du skal ta all smerte du føler i munnen og tennene dine på alvor. Uansett hvor sterk smerten er, bør du forhøre deg med en tannlege om hva du burde gjøre. Håper du at smertene skal gå over av seg selv, risikerer du å gjøre situasjonen verre. Skulle smertene komme og gå, skal du heller ikke vente til det går over. Selv om smertene kommer og går, og kanskje ikke er så sterke, betyr det ikke at det ikke kan være en alvorlig skade i munnen.

Skulle du få så sterke smerter at du ikke klarer å kontakte en tannlege selv, får du noen andre til å ringe for deg.

Glomma Tannklinikk i Fredrikstad tilbyr akutt time utenom åpningstidene våre uansett hvor du bor i Østfold.